Har du skrivit ett lättläst manus?

Med anledning av regeringens beslut att omlokalisera MTM till Malmö i januari 2020, har vi tills vidare satt ett manusstopp. Vi tar därför inte emot spontana manus och bokidéer, utan hänvisar i stället till andra förlag med lättläst utgivning.

Vänligen,

redaktionen på LL-förlaget